Aanbieding
Wij zijn alle dagen, ook tijdens het weekend, bereikbaar voor Informatie

Aanbieding
Altijd de beste aanbieidng onder de zon!

Disclaimer


SailBest heeft deze site en alle aanwezige informatie met de grootste zorg samengesteld. Wij zullen er alles aan doen de gegevens zo goed en actueel mogelijk te houden. Het zou echter voor kunnen komen dat ondanks al onze inspanningen deze site tik- en/of drukfouten bevat of dat gemelde informatie niet meer geheel up to date is. SailBest aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen dan wel schade die voortvloeit uit foutieve of gewijzigde informatie.

Hyperlinks
Deze SailBest site bevat enkele links naar andere websites. Wij hebben geen inzage in en zijn niet verantwoordelijk voor de manier waarop deze sites met vertrouwelijke informatie omgaan. SailBest is derhalve niet verantwoordelijk voor en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ter zake van de juistheid, volledigheid en tijdigheid van (de inhoud van) deze websites, noch voor de beschikbaarheid daarvan, noch voor het feit of de informatie die door of via deze websites ter beschikking is gesteld legaal kan worden gebruikt.

De informatie op websites van derden waarnaar kan worden doorgelinkt maakt geen deel uit van de door SailBest ter beschikking gestelde informatie voor het boeken van een reisproduct van SailBest. De informatie op websites van derden waarnaar kan worden doorgelinkt is dan ook geen onderdeel van enige overeenkomst tussen afnemers en SailBest.

Privacy voorwaarden
SailBest draagt er zorg voor dat uw persoonlijke gegevens strikt vertrouwelijk blijven. Uw gegevens zullen niet beschikbaar worden gesteld aan derden, behalve indien dit voor de uitvoer van de door u geboekte reis noodzakelijk is. Bekijk ons privacybeleid

Gebruik persoonsgegevens
Bij reservering of wanneer u een verzoek om informatie aan SailBest zendt, verzoeken wij u ons persoonlijke gegevens (zoals naam, adres, e-mailadres, etc.) te verstrekken. Persoonsgegevens die SailBest nodig heeft om u naar behoren van dienst te kunnen zijn, moeten daarom verplicht worden ingevuld en zijn bij de invoervelden op de site herkenbaar aan een *. Invoervelden zonder een * zijn niet verplicht om in te vullen.

SailBest uses information you provide to process your reservation, payment or respond to your request. Data will also be included in the SailBest customer database for statistical and marketing purposes. If there are changes in your most personal data, we ask you kindly to make known this asap, by e-mail to info@sailbest.nl
SailBest accepts no responsibility for consequences of sending travel and / or posting information to an address that the change is not the customer has passed. If you want your information removed from our database please send an email to info@sailbest.nl or call +31(0)168-226 008.

Email Newsletter
Through the site you can, by entering your personal information, sign up for the SailBest e-mail newsletter. Thus shall you by e-mail informed of our travel offerings, and last minute deals. If you have not lost interest in the Mail, then you can on any SailBest-Newsletter unsubscribe